FirefoxVi anbefaler Mozilla Firefox  

E-post:  cscnmailclassicsuzuki.no

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4

En kaffekopp og prat på Vindfjelltunet.

Vindfjelltunet mellom Siljan og Steinsholt er kun ett av samlingspunktene til våre entusiaster...

Klassiske Suzuki på MC-Messa.

MC-Messa Lillestrøm, 6 - 8 mars 2015....

En nydelig samling klassikere samlet i solskinnet på treffet i Telemark...

Classic Meet 2014...

En flott samling av "vannbusser" fra tidlig 70-tall...

Classic Meet på Bø Camping, 31 mai 2014...

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object
2002 - 2016
get in touch
T500

Samlingspunktet

CSCN hadde i 2016 360 betalende medlemmer fordelt over hele landet.
Vi håper den webløsningen fra våren 2015 vil bidra til økt aktivitet på vårt medlemsforum,
noe som vil resultere i økt oppmøte på samlinger.
Websidene er å anse som et rammeverk med informasjon
rundt selve motoren på vår web - Medlemsforumet ! 

Norge er et langstrakt land, og det er ikke alltid like enkelt å finne personer
med samme interesse i sitt eget område. Forumet har nå også en løsning for deg
som bor et stykke unna sentrale strøk på Østlandet.
Under temaet "Aktiviteteter" er landet nå delt opp i 7 soner, som en drahjelp
til dere som ønsker å få i gang fellesturer og "kaffetreff" i deres område. 

Facebook har de siste årene også blitt et alternativ for mange,
og oppe til høyre på siden finner du knapper til Classic Suzuki sine FB-sider.
Du må være registert på FB for å åpne disse sidene.
Når det er nevnt, så er FB et instrument for raske kommentarer
og bilder mer i øyeblikket.
Etter noen dager er gjerne det du skrev eller fant, som teknisk info,
blitt borte i mengden av andre meldinger fra venner og kjente.

Det er her Classic Suzuki sine websider og forum har sine sterke sider.
Her handler det kun om motorsykler, og forumet er sortert på emner.
Sist men ikke minst - Forumet har en meget bra søkefunksjon.
Derfor kaller vi våre websider selve samlingspunktet for eiere av klassisk Suzuki.
Om du skal ha teknisk hjelp, eller planlegge og diskutere felles samlinger lokalt
eller på offisielle klubbtreff.

Classic Suzuki Club Norge er en klubb for alle med interesse for eldre
Suzuki mopeder og motorsykler.
Medlemsbladet Classic Suzuki Magazine utgis fire ganger pr år.
Bladet lages i samarbeid med suzukiklubbene i Danmark og Sverige,
og inneholder stoff fra turer, historie, tekniske råd og tips, og omtale
av arrangementer som kan være av interesse for medlemmene.

Klubben arrangerer årlig Classic Meet i månedsskiftet Mai - Juni.
Dette er et motorsykkeltreff for alle som er opptatt av japanske motorsykler,
men med hovedvekt på Suzuki. I 2017 er datoen 26 - 28 mai. Se bilder her.

Klubben arrangerer / samordner MC-turer til ulike mål i inn- og utland.
For eksempel til det tyske Wasserbuffeltreffet, og ettermiddagsturer
til MC-møtesteder rundt i Norge.

Etter ett års medlemsskap kan du via klubben søke på den gunstige
LMK-forsikringen for din klassiske motorsykkel.
.

slide up button