**  

E-post:  cscnmailclassicsuzuki.no 

En kaffekopp og prat på Vindfjelltunet.

Vindfjelltunet mellom Siljan og Steinsholt er kun ett av samlingspunktene til våre entusiaster...

Klassiske Suzuki på MC-Messa.

MC-Messa Lillestrøm, 6 - 8 mars 2015....

En nydelig samling klassikere samlet i solskinnet på treffet i Telemark...

Classic Meet 2014...

En flott samling av "vannbusser" fra tidlig 70-tall...

Classic Meet på Bø Camping, 31 mai 2014...

themed object

Stiftet 2002

Styrets sammensetning  (2023 - 24)


Årsmøte / valg holdes på "Classic Meet" i slutten av mai hvert år.


Leder:
Håvard Rudskjær
E-post: haavardmailrudskjaer.no
Tlf : 90746500

Sekretær:
Morten Rudrud
E-post: morten.rudrudmailgmail.com

Kasserer:
Bjørn Tveitan
E-post: tveitanmailsf-nett.no
Tlf : 90121415

Styremedlem:
Ketil Jansen
E-post: ketilsuzukimailhotmail.com

Styremedlem:
Per Ådne Olsen
E-post: peradne.olsenmailhotmail.com

Styremedlem:
Per Kristian Bøe
E-post: per.kristian.boemailgmail.com

Styremedlem:
Kjell Kaasa
E-post: kjellkaasa81mailgmail.com

------------------------------------------
Suzukiklubbens epost-adresser: (Kopi går til sekretær og kasserer)
| cscnmailclassicsuzuki.no | medlemmailclassicsuzuki.no |
------------------------------------------

| Nettside: webmastermailclassicsuzuki.no (Svein Tore Kabbe) |
| Medlemsblad: sbsuzukimailgmail.com (Søren Madsen i Danmark) |
| Redaksjon medlemsblad - Norge: redmailclassicsuzuki.no (Gunnar Bakken) |