Ny info om LMK - avtale datert 23. November

Kun for informasjon fra Styret i Classic Suzuki Club Norway.
Brukeravatar
0453-BjørnT
Styret
Innlegg: 128
Registrert: 05 des 2014 13:00
Sted: 3733 Skien
Kontakt:

Ny info om LMK - avtale datert 23. November

Legg innav 0453-BjørnT » 13 sep 2017 21:57

Siste info fra LMK 23. november

LMK og FIVA;

LMK er tilsluttet og norsk representant for den internasjonale organisasjonen for veterankjøretøy, FIVA. De avholdt nettopp sin generalforsamling i Bucuresti, og her deltok LMK med styreleder Bjørn G. Johannesen, nestleder Geir Iversen og generalsekretær Stein Christian Husby. Iversen ble gjenvalgt som medlem i FIVAs tekniske kommisjon, og utfordringene knyttet til kjøretøys originalitet, autentisitet og opprinnelse blir stadig vanskeligere å avklare. Det ligger også store økonomiske interesser knyttet til historiske kjøretøy, og risikoen for forfalskninger er tilstede. FIVA har nylig utviklet en bokform av «Torino-charteret» hvor en del av begrepene rundt motorhistoriske kjøretøy er forsøkt definert. Det foregår mye begrepsforvirring rundt «original», «in period», «replika», «copy» for å nevne noe.

Vi opplever at utfordringene vi har her hjemme knyttet til økende restriksjoner ved bruk av kjøretøy, også er en global utfordring. Derfor blir det stadig viktigere med en samlet bevegelse globalt og nasjonalt for å finne gode løsninger, slik at vi også i fremtiden kan ha glede av kjøretøyene våre på norske veier.

LMK-Forsikringen;

Arbeidet med å finne stadig forbedrede løsninger for LMK-Forsikringen fortsetter. Foreløpig har det vært kommunisert lite ut til LMK-klubbene omkring alle detaljene rundt samarbeidet med IF fra 01.01.2018. Viktig i arbeidet som pågår er;

1) Finne gode løsninger slik at den enkelte forsikringstaker enkelt kan flytte sine forsikringer fra WaterCircles til IF med virkning fra 01.01.2018.

2) Forbedre forsikringsproduktet slik at LMK-medlemmenes interesser ved en skade er ivaretatt på en best mulig måte.

3) Priser og vilkår på samtlige forsikringsprodukter i WaterCircles garanteres videreført i IF. En hel rekke vilkår vil riktignok bli betydelig forbedret uten pristillegg i den nye ordningen.


Lyspunkt – Underforsikring fjernes av IF;

Praksisen hvor underforsikring kan gi grunnlag for avkortning ved skade, har skapt mye utrygghet blant LMKs medlemmer. WaterCircles var aldri villige til å fjerne dette punktet, og situasjonen ble såpass prekær at LMK måtte gå ut med en advarsel til samtlige klubber 8. januar 2016. Med eksplosiv prisvekst på mange veterankjøretøy i et internasjonalt marked, stod mange norske veterankjøretøy i fare for å kunne anses som underforsikret.

Dette forholdet er nå avklart med IF, og dette vil ikke være en del lenger av vilkårene for LMK-Forsikringen fra 01.01.2018. Heretter vil kjøretøyets verdi på skadetidspunktet, begrenset oppad til gitt forsikringsverdi, danne grunnlaget for en skadeutbetaling.

LMKs Strategikonferanse 13.01.2018;

Tidligere denne uken ble det sendt ut formell invitasjon til LMKs Strategikonferanse. Vi håper at flest mulig av LMKs eierklubber blir å finne her da temaene til behandling er viktige for forbundets videre organisering og drift.

Påmeldingsfristen er satt til 20. desember 2018, og konferansen vil finne sted på Scandic Hotel Oslo Airport på Gardermoen. Vel møtt!

Med vennlig hilsen
Stein Christian Husby

Generalsekretær LMK
Her følger noen avklaringer fra LMK.

Samarbeidet mellom WaterCircles Norge AS og LMK om LMK-Forsikring opphører 31.12.2017. LMK opplever for tiden mange spørsmål rundt dette. På diverse forum-sider tilknyttet eier-klubbene er dette også et aktuelt tema. Det rettes også til dels kritikk mot LMK for mangelfull informasjon rundt hva våre medlemmer skal foreta seg med hensyn til egne forsikringer.

Et marked i utvikling;

Det er hele tiden nyheter på forsikringsfronten – både positive og
negative. LMK kunne for noen uker siden med glede meddele LMK-klubbene at
LMK har inngått en avtale med IF om videreføring av LMK-forsikringen, med
virkning allerede fra nyttår 2018.

Vi vil løpende holde eierklubbene i LMK orientert omkring praktiske
spørsmål knyttet til hvordan du som forsikringstaker på en enklest mulig
måte skal flytte forsikringen over til IF/LMK fra nyttår. Husk at en
LMK-forsikring med LMKs kompetanse på motorhistoriske kjøretøy, som en
ekstra sikkerhet med på laget, vil du kun ha gjennom ordningen IF/LMK.

Ny aktør – KNA-Klubbforsikring;

LMK-forsikringen har bestått siden 1983, og sammen med Amcar-forsikringen
har dette vært de to mest fremtredende aktørene på dette markedet i Norge.
Nå kommer det nokså uventet inn nok en aktør fra sidelinjen, som vil ta del
i dette markedet – KNA-Klubbforsikring. Forsikringsgiver i dette tilfellet
er ingen andre enn LMKs avtroppende samarbeidspartner WaterCircles Norge,
som nylig har inngått et samarbeid med Kongelig Norsk Automobilklub.

Konkurranse med bismak?
Konkurranse skaper både bredt utvalg, valgfrihet og lave priser, noe
forbrukerne ofte vet å verdsette og utnytte. Tilbudet er likevel mye mer
enn det, da dette retter seg direkte mot LMK-klubbene og lokker med gode
provisjonsordninger direkte til klubbene. Det har vært forventet at
WaterCircles ville ta opp kampen for å beholde LMK-kundene, dersom de
fremdeles skulle kunne overleve innenfor dette segmentet. Det har vært
signalisert at tidligere sentrale LMK`ere er med på laget til WaterCircles
og er en del av en ny ordning, noe som lett kan bidra til å skape
forvirring ute i klubbene ved valg av produkt.


Eksistensielle veivalg – mer enn bare forsikring;
KNA-Klubbforsikringen rokker ved noe sentralt i oppbyggingen og
organiseringen av LMK. Det er viden kjent at LMK-forsikringen har vært og
er en grunnpilar i økonomien knyttet til LMKs drift og eksistens. Derfor
var det også av høyeste prioritet for LMKs Styre å finne en ny og solid
samarbeidspartner når et videre samarbeid med WaterCircles Norge ikke
lenger var mulig. En KNA-Klubbforsikring berører derfor ved disse
grunnleggende prinsippene for drift og finansiering av LMK.

Vil vi bli hørt?
Kongelig Norsk Automobilklub kaster seg nå inn i kampen om både
forsikringstakerne og medlemmene i LMK-klubbene. Dette handler ganske
enkelt om markedsandeler, og skal vi som den desidert største aktøren for
motorhistoriske kjøretøyer i Norge tillate dette? Vil våre behov kunne
ivaretas og bli hørt i en organisasjon som omhandler alle typer kjøretøy –
også moderne el.biler?

Veien videre;
Klubbene vil nå få to forsikringsvalg i direkte konkurranse med hverandre,
men en prioritering bort fra LMK vil også være et mulig skritt i retning av
nedleggelse av den organisasjonen vi i dag kjenner. LMK er mye mer enn bare
forsikring, og dette bør bli tungtveiende argumenter på vektskålen ved
kommende valg av forsikringsselskap.

LMK har invitert til en Strategikonferanse 13. januar 2018. Møt opp slik at
vi kan ta en føling på temperaturen innad i egen bevegelse, med gode råd på
veien videre. Det trenger vi nå!

Stein Christian Husby

Generalsekretær LMK

--
Med vennlig hilsen, forumledelsen.
Suzuki; GS1000GT, GS1000GX, GS1000E

Gå tilbake til «Siste Nytt fra Styret»

Hvem er online

Brukere i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest